Wat zijn de 7 kwaliteiten van de chakra’s?

“Ieder mens heeft 7 vitale kwaliteiten tot zijn beschikking. Deze worden aangestuurd door 7 levensenergiecentra in het lichaam. Elk centrum kun je zien als de motor en als de harde schijf van een specifieke levensfunctie, die de weg vrijmaakt voor de bijbehorende vitale kwaliteit. Zo is het overlevingsinstinct de motor voor de vitale kwaliteit ‘wilskracht’.

De 7 vitale kwaliteiten zijn de bouwstenen van je functioneren. Elke vitale kwaliteit heeft een fysieke, emotionele en mentale component. In het voorbeeld van wilskracht herken je deze kwaliteit fysiek aan veerkracht, emotioneel aan zekerheid en mentaal aan aanwezigheid. Iemand is volledig present (de zijnskwaliteit) als de wilskracht op de drie niveaus geïntegreerd is. Deze persoon is dan uitgerust met een natuurlijke assertiviteit en heeft de bijbehorende competentie taakgericht tot zijn beschikking.

Het kunnen aanwenden van al je vitale kwaliteiten in doen, voelen en denken geeft levensvrijheid. Je hebt alle kwaliteiten nodig om adequaat op situaties te reageren. De kwaliteiten zijn echter (onbewust of bewust) meer of minder vrij beschikbaar. Het kan ook zijn dan iemand zich bijvoorbeeld sterker fysiek ontwikkeld heeft dan mentaal, of emotioneel. Dat alles zorgt voor ieders unieke kleurencombinatie. Het bewust worden en zelf ervaren daarvan is een weg naar meer innerlijke vrijheid.” {Annet van Laar}*

Muriel & Mireille hebben beiden de postdoctorale opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar.

Muriel is Licentiehouder van het 7-kwaliteitenpalet®. Dit betekent dat zij de opleiding De psychologie van het lichaam bij Annet van Laar heeft afgerond en deelneemt aan doorlopende professionalisering. Zij heeft geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in haar coaching/training/begeleiding. Meer vitaliteit, welzijn en balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau is het resultaat, waardoor de coachee/deelnemer competenter kan worden in allerlei situaties.

Zij beschikt over de volgende methodieken:

  • Het lichaam lezen 3D© (diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen)
  • Chakra-Oefeningen 3D© (fysiek)
  • Body-mind-integratie-oefeningen© (emotioneel)
  • 7-kwaliteitenpalet® (integratie fysiek, emotioneel, mentaal)
  • BodyMindScan© (diagnostiek van energie- en gedragspatronen)

*Tekst is afkomstig uit de Toolbox Het 7-kwaliteitenpalet® ontwikkeld door Annet van Laar, oprichter van de opleiding De Psychologie van het Lichaam en auteur van het boek: Laar, A. van (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira. Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.